Výchovné

poradenství

Výchovnou poradkyní je Mgr. Dagmar Válková, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování.

Konzultační hodiny: po dohodě každý den po vyučování.

  1. školní řád
  2. provozní řád