Školní jídelna

Upozornění

Od 1.9.2015 dochází ke změně plateb za stravu ve školní jídelně.

Stravné se bude platit zálohově předem.

To znamená, že na konci měsíce musíte mít zaplaceno stravné na celý následující měsíc. Pokud z nějakého důvodu nemůžete zaplatit v termínu, prosím ozvěte se ihned do ŠJ.

 Po 20. dni v měsíci budete upozorněni na e-mail uvedený v přihlášce ( pokud ho neuvedete, nemáme Vám jak dát vědět) o nezaplacení stravného na následující měsíc.

Pokud strávník stravu do daného dne nezaplatí, nebo mu nebude stržena pomocí inkasa s účtu, bude mu vystavena složenka, kterou je povinen zaplatit do konce měsíce. Jestliže bude mít na konci měsíce na svém účtu nedoplatek, bude až do zaplacení nedoplatku blokován ze stravy.