Stipendium

Výrobce potravin

Žáci oboru Výrobce potravin mohou dostávat při splnění stanovených podmínek finanční
podporu jednak ze Stipendijního programu Zory Olomouc a také od školního roku 2012/2013 z projektu Učňovských stipendií Olomouckého kraje (kapitola Pravidla poskytování stipendií).


Spolupráce mezi školou a závodem Zora Olomouc společnosti Nestlé Česko s.r.o. se již úspěšně datuje po několik let.

Obor cukrovinkář, který je na SOŠ vyučován, má smluvně zajištěnu odbornou praxi přímo ve výrobním procesu našeho závodu a žáci učebního oboru se tak vlastně stávají členy pracovního kolektivu zaměstnanců závodu již v průběhu studia.
Tato skutečnost má pro náš závod zásadní význam, protože o dobré absolventy tohoto učebního oboru máme eminentní zájem. S úspěšnými absolventy počítáme na stěžejní místa výrobních linek a na místa, kde je výrazným způsobem ovlivňována kvalita výrobního procesu.
Proto žáky v průběhu jejich studia, za účinné pomoci mistrů odborné výchovy, sledujeme a snažíme se i podpořit jejich motivaci pro dosažení dobrých studijních výsledků.
Jako výrazný nástroj motivace považujeme i výplatu stipendií.
Od druhého ročníku studia vyplácíme vybraným žákům (tedy těm, kteří dosahují odpovídajících studijních a pracovních výsledků) měsíční stipendium až do výše 800 Kč měsíčně. Těmto žákům za předpokladu úspěšného dokončení studia budeme rovněž umožňovat nástup do zaměstnání ihned se smlouvou na dobu neurčitou.
Žákům prvního ročníku poskytujeme v měsíci prosinci částku cca 1000 Kč jako příspěvek na náklady spojené se zahájením studia na SOŠ.

 

závod Zora Olomouc
personální odbor
leden 2012