Stipendium

Pekař

Žáci oboru Pekař mohou dostávat při splnění stanovených podmínek finanční
podporu jednak ze Stipendijního programu Penam a také z projektu Učňovských stipendií Olomouckého kraje (kapitola Pravidla poskytování stipendií).