Historie

školy a budovy

Budova školy byla dostavěna závodem TOS Olomouc v roce 1951 a sloužila původně jako domov mláděže. V roce 1952 převzaly budovu státní pracovní zálohy. Teprve v roce 1958 vznikla v této budově Učňovská škola č. 2, v různých částech budovy byl stále až do 1.7.1992 Domov mládeže. Ředitelem nové UŠ se stal pan F. Vyvlečka.

V roce 1964 došlo ke změně v názvu školy, který byl upraven na Učňovská škola Olomouc, Štursova 14. Na podzim r. 1975 bylo rozhodnuto o zřízení Střední školy pro pracující a v červnu 1976 proběhly přijímací zkoušky. První maturitní zkoušky se pak uskutečnily v roce 1978. V roce 1979 byl opět změněn název školy na Střední odborné učiliště Olomouc, Štursova 14 a od 1.1.1984 se provozovatelem staly Severomoravské pekárny a cukrárny v Ostravě - Martinově. Ve školním roce 1984/85 pracovala škola jako komplexní učiliště, nově byly zavedeny třídy studijního směru SOU, místo Střední školy pro pracující bylo zřízeno studium při zaměstnání.

V roce 1991 získalo Střední odborné učiliště právní subjektivitu, zřizovatelem bylo postupně Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo hospodářství a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Od 1.11.1998 byla škola sloučena s Odborným učilištěm a Praktickou školou Tršice, rovněž název školy byl upraven na SOU, OU a PrŠ, Olomouc, Štursova 14. S účinností od 1.4.2001 se stává škola příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.

Od 1.9.2005 je novým názvem školy SOU obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14.

Od 1.9.2009 je novým názvem školy SOŠ obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14.